David Roesel

Random picture from my travels.
Owen beach, Tacoma, WA, USA

Protokoly z praktika na FJFI

Všechny protokoly z praktik jsou k dispozici v git repozitáři na adrese github.com/roesel/praktika/. Protokoly jsou zde vystaveny pro inspiraci. Připomínám tedy, že používat (rozuměj citovat) protokoly jiných studentů (včetně těchto) je v praktiku zakázané. Protokoly také zcela jistě nejsou bez chyb.

Logo ČVUT a FJFI.

Fyzikální praktikum I (ZS 2013)
 1. GitHub repozitář PDF Cavendishův experiment
 2. GitHub repozitář PDF Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku
 3. GitHub repozitář PDF Poissonova konstanta a měření dutých objemů
 4. GitHub repozitář PDF Rozšíření rozsahu miliamp. a voltmetru, cejchování
 5. GitHub repozitář PDF Studium ultrazvukových vln
 6. GitHub repozitář PDF Akustika
 7. GitHub repozitář PDF Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo
 8. GitHub repozitář PDF Dynamika rotačního pohybu
 9. GitHub repozitář PDF Stirlingův stroj
Fyzikální praktikum II (LS 2014)
 1. GitHub repozitář PDF Kondenzátor, mapování eletrického pole
 2. GitHub repozitář PDF Hysterezní smyčka
 3. GitHub repozitář PDF Balmerova série
 4. GitHub repozitář PDF Gamma spektrometr
 5. GitHub repozitář PDF Mikrovlny
 6. GitHub repozitář PDF Měření s polarizovaným světlem
 7. GitHub repozitář PDF Termická emise elektronů
 8. GitHub repozitář PDF Měrný náboj elektronu
 9. GitHub repozitář PDF Měření teploty plazmatu v tokamaku GOLEM
 10. GitHub repozitář PDF Rychlost světla

Vakuová fyzika a technika (ZS 2014)
 1. GitHub repozitář PDF Rotační vývěva
 2. GitHub repozitář PDF Difusní vývěva
 3. GitHub repozitář PDF Hledání netěsností
 4. GitHub repozitář PDF Kryosorpční vývěva
 5. GitHub repozitář PDF Turbomolekulární vývěva
 6. GitHub repozitář PDF Napařování tenkých vrstev
Základní praktikum z optiky (LS 2015)
 1. PDF Difrakce světelného záření
 2. PDF Holografie
 3. PDF Měření indexu lomu některých látek
 4. PDF Disperze v optických vláknech
 5. PDF Detekce optického záření

Základní praktikum laserové techniky (LS 2015)
 1. PDF Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace, Q-spínání, zesilování, generace druhé harmonické
 2. PDF Značkování TEA CO2 laserem a měření jeho charakteristik
 3. PDF Nelineární transmise saturovatelných absorbérů
 4. PDF Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou